Antika

Kanfanarština – Antika

Mjesta u doba antike:

Dvigrad, u rimsko doba bio je općina drugog reda; Parentin,vojna utvrda; Limska gradina, šire područje; Margarištak kod Jurala *; Sv. Martin; Gradina, zapadno od sela Žuntići *; Sv. Vetor, brdo; Mamu’; Putini; Zapadno od crkve sv. Marije Magdalene*; Maružini, sjeverno; Sv, Marija od Sniga, na temeljima; Meki, na platou i nad Dragom *; Limski kanal, područje gdje su restorani *; Limski kanal, druga strana nasuprot mola *(dvjestotinjak metara prema Rovinju je druga)*

Dr.sc.Kristina Mihovilić nam je rekla da se prilikom gradnje vijadukta na drugoj strani Drage našlo materijala iz toga vremena.

Oko sela Marići imamo svjedočanstava o grobovima zidanih u obliku sarkofaga. Stotinjak metara istočno od sela nađena je zavjetna ara s natpisom: LICINIA MAXIMILIANA V S L M

Kod Dvigrada su pronađene dvije ploče sa natpisima (Momssen):

AVR . RUFINAE . ALVMNAE . PIENTISSIMAE . ET INCOMPARABILI QVAE . VIXIT . ANN . XXII M . X . DIES II . FIDE COGNITA . MEMOR OPSEQVIS . EIUS . AVRELIA . SOTERIA . PIETATIS . PLENA

QUOD FAS . ERAT . FILIVM FACERE . PARENTIBVS MORTE . IMMATURA Q . SERG . ET SEX . R FILIO . FECERE PARENTES . INFELICISSIMI

Kod Dvigrada je pronađena i ploča koja spominje ime EIA AVGUSTA, naime, EIA je bila božica Histra pa bi ime po božici značilo da su tu živjeli romanizirani Histri koji su tu živjeli i prije romanizacije.

Još jedan zabilježeni natpis nalazio se kao oltarni kamen u crkvi sv. Vetora i Korone.Kako se ova crkva do temelja porušila zbog toga što su je koristili drumski razbojnici (kraj današnjeg raskrižja Sošići) tim se kamenjem sazidala nova crkva u Brajkovićima u koju, kako navodi Schiavuzzi, je u sjeverni zid bila ugrađena i ta ploča.Danas ona nije vidljiva i pitanje je dali postoji.

Njezin je tekst glasio:

D . M LAEVINIAE . C . F SABINAE

Neistraženo područje Gradine sv. Jakova moglo je biti naseljeno ili možda vojna utvrda jer sam na tome području našao dva manja komada vulkanskog materijala od kojega su se, u to vrijeme, pošto je abrazivan, izrađivali kućni žrvnjevi.Ti su žrvnjevi donešeni od strane rimljana pri dolasku u naše krajeve.

Južno od crkve sv.Marije Magdalene okolo brda Muvica postoji toponim Karojba koji proizlazi od rimske imenice kvadruvium što znači, cestovno raskrižje.

Prva faza dvigradske crkve sv.Sofije i prva faza grobljanske crkve sv.Petra na Kacavancu ponad Dvigrada, spadaju u starokršćanske crkvice a datira ih se u V st.

Selo Jural se u starim spisima spominje kao Royal a Juralci ( novo naselje osnovali 1622. izbjeglice pred Turcima iz Crne Gore) spominju Stari Jural (Royal) koji se nalazio istočno od današnjega.Osobno sam pogledao to mjesto ali nisam opazio čvrste dokaze da je ovdje bilo starije naselje.No, ipak bi se trebalo pažljivije pregledati. Neki povjesničari misle da je ovdje selo ili ladanjska vila postojalo u antici od kada nosi i ime.