Bakarno, brončano i željezno doba

Kanfanarština – Bakarno, brončano i željezno doba

BAKARNO DOBA

Pećina Pećinovac

U toj su pećini vršena istraživanja u vrijeme izrade poluautoceste (K.Mihovilić;K. Buršić-Matijašić i D.Komšo) pronađeni nalazi od kojih su najstariji oko 4 000 god od sadašnjosti.

BRONČANO I ŽELJEZNO DOBA

Područje općine Kanfanar izuzetno je bogato naseljima, grobovima – tumulima i ostalim spomenicima iz toga vremena. Pronalaženju i identifikaciji tolikog broja objekata dijelom treba zahvaliti i radu udruge Dvegrajci gdje se sistematskim traganjima po terenu pronašlo priličan broj još nepoznatih lokaliteta(oznakačeni*).

 • Limska gradina
 • Karaštak
 • Gradina kod sv.Jakova
 • Sv.Martin
 • Dvigrad
 • Gradina Morozola
 • Gradina
 • Škrbuštak (Škrače)*
 • Kosirevac – Gorinji vrh *
 • Parentin, postoji mišljenje nekih iz struke da je i to bilo gradinsko naselje iako za to nema čvršćih dokaza.

Manji obzidani prostori sa tragovima pretpovijesne keramike

 • Zad Glavice *
 • Bataljevac *
 • Grabri *
 • Margarištak *
 • Zanetovac *

Ovakva mjesta se u stručnoj literaturi ne spominju, naime, nisu još opažena. Po meni su to mjesta gdje su obitavali pastiri sa svojim stadima. Jedno takovo mjesto, po mojem skromnom mišljenju, trebala bi biti i Gradina zapadno od sela Žuntići koju se svrstava u gradinsko naselje. Uz rub Drage prema Juralu, prepoznao sam manje ostatke zida tipične i kao školski primjer pretpovijesne gradnje ali kako u zarasloj nepreglednoj okolici nisam uočio nešto konkretnije, zasad ga nisam ubrojio. Na spomenuta mjesta sliče mi i ostatcima zida zatvoreni prostor na brdu Glavica južno od brda Jurovac a nije za odbaciti slično mjesto na južnoj glavici Malog Žamnjaka u blizini tumula. Takova mjesta nisu specifična samo za općinu Kanfanar, pronašao sam jedno takovo mjesto na brdu Novigrad kraj Krmeda, niže od poznatih tumula, pa se može pretpostaviti da ih u Istri ima na stotine.

Tumuli ili grobni humci

Maklavun (tholos) jedini, izvan Grčke, mikenski tip kupolastoe grobnice. Žamnjak, uz Maklavun jedini istraženi tumuli.

Bubanska glavica
Bubani, vrh *
Rupnjak
Pećina sa dva ulaza, ponad Lima, ljudske kosti i keramika
Monpetar
Mamu’
Jurovac *
Žvenke (velike i male) *
Mali Bataljevac * Morovac *
Mali Žamnjak (južna glavica) *
Monmarin
Limska gradina,prema Juralu
Pod Margarištak
Obruči, nekropola *
Ražavac
Muvica
Mirine *
Križnjak *
Sv.Sikst *
Tumul,zapadno od vijadukta *
Peniška glava *
Mali Karpanj *
Otvoreni tumul* i tumul ponad vrtače kraj raskrižja Sošići
Tumuli oko gradine Kosirevac (Gorinji vrh)*
Veliki broj tumula* nalazi se po brdašcima koji sa južne strane zatvaraju plodne ravnice Karojbe, to je granica općina Bale i Kanfanara sve do granice sa Rovinjskim Selom.

Tumula ili pretpostavljenih tumula ima još ali nisu jako atraktivni pa bi daljnje nabrajanje bilo nepotrebno.Svi podatci poznati su i zabilježeni u dokumentaciji Udruge.

Prije otprilike 3 100 god. Od sadašnjosti, Istru zaposjeda novi narod po imenu Histri. Kako su oni imali drugačiju kulturu, pogrebni običaj im je bio da svoje mrtve spaljuju i ostatke pepela u urnama pokapaju u manje grobove.Takove nekropole u našoj Općini poznate su zasad samo na dva mjesta i to na Limskoj gradini i podno sv.Martina dok se na Gradini kod sv.Jakova pretpostavlja lokacija, no, da je i ona uslijed obrađivanja terena uništena. Te se nekropole nazivaju i željeznodobne ili kultura žarnih grobova. Na sva ta tri mjesta nađena je i željeznodobna keramika. Zbog neistraženosti tih starih naselja, zasad, ne možemo govoriti već samo pretpostavljati da su u željezno doba na Kanfanarštini postojala samo tri gradinska naselja ali po nekim indicijama to bi mogla biti i gradina Dvigrad