Crkvica Majke Božje Snježne

Nalazi se uz stari put, iza sela Maružini, koji vodi u Svetvinčenat. Smatra se da je sagrađena u 12. st. Najstarija pisma koja o njoj govore su iz 1252., a 1325. god. u aktu o razgraničenju (Istarski razvod) spominje se kao mjesto ‘trih kunfini’: dvigradski, žminjski i svetvinčentski.

To je jednobrodna građevina sa zvonikom na preslicu, koji je mlađeg datuma. Unutra, iza oltara je apsida koja ispod žbuke skriva stare freske koje čekaju da izađu na vidjelo pa ćemo tada sigurno doznati nešto više o toj crkvi. Oltarna slika na drvu prikazuje Bogorodicu s Djetetom, do nje lijevo i desno stoji svetac i svetica -mučenici. Svetac ima u ruci kalež i hostiju – simbol svećenika dok svetica drži kliješta i zub pa bi to mogla biti Sv. Apolonija.

U kamenju kojim je građena crkva ima dijelova namještaja s ornamentalnom plastikom (pleter) koja je karakteristična za 8. i 9. st. Dva su moguća izvora. Prvo , da je na tom mjestu bila starija crkva koja se srušila te je sagrađena tada (12. st.) nova. Druga je mogućnost (po meni vjerojatnija) da je tada u blizini postojala stara ruševna crkva čijim su materijalom izgradili sadašnju.

Anton Meden

GPS kordinate lokacije: 45o06’17.28”N – 13o50’50.85”E