Crkvica Sv. Ilije

U dnu Drage, na malenom brdašcu s pogledom na Dvigrad i gore na Ladićeve Kruge, dominira crkvica Sv. Ilije zvanog «Gromovnik» sagrađene u drugoj polovici 15. st. To je jednobrodna građevina sva od kamena koja ima upisanu malu apsidu u kojoj je smješten oltar. Najinteresantniji detalj te građevine je svakako bačvasti kameni svod koji drži krovište pokriveno kamenim škriljama. Iznad ulaznih vrata uklesana je godina izgradnje, a poviše je otvor za svjetlo u obliku križa, dok na vrhu, pročelje završava malom bazom, možda nekadašnjeg zvonika na preslicu. Nažalost, od fresaka koje su krasile nekad apsidu i zidove prezbiterija, nije ostalo gotovo ništa osim oksidno crvenih tragova boje koji se zrakasto dižu od vanjskog ruba apside poput ognjenih jezika.

Danas je ta crkvica zatvorena, nekada je i ona služila pastirima za njihove ovce, a u novije vrijeme kao sklonište i kuhinja raznim skitnicama. Neki su dečki ondje ostavili svoje grafite koji svakako ne priliče da stoje na posvećenim zidovima. Za tu našu zapuštenu crkvicu svakako bi dobro došla akcija kojom bi se dovela u kakav-takav red.

Anton Meden

GPS kordinate lokacije: 45o07’42.58”N – 13o49’07.13”E