Gradina na Brdu Kosirevac – Gorinji vrh, zapadno od sela Maružini

Gledano od strane lokve Ranjovac dojmilo me brdo Kosirevac kojega sam se odlučio pogledati. To brdo gotovo okružuje trasa bivše pruge Kanfanar – Rovinj zapadno od sela Maružini u općini Kanfanar. Popevši se gore već sam iz daljega vidio da bi tu mogla biti gradina jer, kako sam došao sa sjeverne strane, recentni je zid koji ide gotovo I – Z , sazidan na temeljima starijega zida koji, pošto se urušio, ima u bazi od 5 do 6 metara.Prateći ostatke toga zida utvrdio sam da on zatvara gornji plato sa oko 120 x 106 m. Sjeverni je dio pravokutan dok se istočni zid u pravoj liniji lomi negdje oko sredine i u malom kutu nastavlja prema jugu. Zapadni zid , isto tako, ide prema jugu najprije okomito do sredine da bi u prvom a dalje i drugom luku zatvorio čitav plato. Unutar zidova ima preko 20 gromačica koje na prvi pogled sliče malim tumulima ali to mogu biti ostatci nastambi. Pokraj zapadnog dijela zida, sa vanjske strane, vide se dvije gromače. Ona manja, bliža zidu, ima vrlo uočljivu okruglu bazu zidanu većim kamenjem sa vanjskim radijusom koji zatvaraju krug promjera nešto više od 3,5 metra. Ovo bi zaista mogao biti tumul. Oko 100 – 150 metara S-I ima barem još dvije manje gromače. Južno, preko pruge i puta koji je tangira, ima više manjih gromača. Sve te gromače nisu u promjeru veće od 5 metara osim jedne koja se nalazi u liniji sjevernog zida prema zapadu oko stotinjak metara, prema staroj pruzi, gdje se drugi recentni zid sa sjeverne strane oslanja na spomenuti u formi slova Y. Keramičkih ostataka primijetio sam oko sredine dužine unutar sjevernog zida, kuda su goveda utabala stazu, te uz vanjski zapadni zid. Gledao sam po gotovo čitavoj površini sa unutarnje strane i drugu površinsku keramiku, osim malo vrlo fragmentirane, nisam uočio.

Sam taj teren ima na korištenje gospodin Marino Maružin iz Maružini koji ovdje ima poveće krdo istarskih goveda. Do JI kuta zida gradine, sa vanjske strane, štala je za goveda.Sav pristup gradini je vrlo težak jer je oivičen žicom tako da goveda u slobodnoj ispaši ne bi pobjegla.U karti sam našao da se brdo zove Kosirevac dok sam od Maružinci doznao da to zovu Gorinji vrh.

Anton Meden

By admin

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)