KANFANAR – U sklopu obilježavanja Dana općine Kanfanar prekjučer je u galeriji Malenica održan znanstveni skup na kojemu se govorilo o povijesti i umjetnosti Kanfanara. Skup je predvodio predsjednik Udruge za promociju i očuvanje nasljeđa Dvegrajci Anton Meden, a prisutne je pozdravio i načelnik Općine Kanfanar Sandro Jurman. Meden je naglasio da se ovim skupom ujedno obilježava i 15 godina postojanja te udruge te je izrazio zadovoljstvo što se udruga bavi sve ozbiljnijim temama kao i činjenicom da je jedan od članova nedavno postao doktor znanosti. Riječ je o Anti Matanu, koji je bio i prvi govornik skupa.

”Monumenta Capituli Ecclesiae Collegiatae St. Sophiae Dvorum Castrorum ab anno 983. – 1815.” – naslov je njegovog rada, a riječ je o prijepisima starih dokumenata iz Dvigrada. Matan je krenuo je s darovnicom iz 983. Ottona II., a osim darovnica govorio je i o dokumentima koji opisuju napuštanje Dvigrada.

Marko Jelinić, profesor povijesti, vanjski suradnik Sveučilišta Jurja Dobrile, govorio je o kanoniku Georgiusu Corenichu, odnosno o prilikama u Kanfanaru od 15. do 18. stoljeća, a naglasak je bio na kanoniku koji je živio krajem 17. i početkom 18. stoljeća i koji je napravio popis svih svojih posjeda na osnovi kojeg se da proučiti i dio svakodnevice doba u kojemu je živio.

Željko Bistrović, novi pročelnik Konzervatorskog odjela u Rijeci, govorio je o svojim konzervatorskim istraživanjima u crkvi svete Marije od Sniga u Maružinima, odnosno o inventaru i svemu što se novog pronašlo u crkvici, o spašavanju freski i pronadenim dijelovima oltarne pregrade iz 9. stoljeća.

Anton Meden je predstavio novopronađena gradinska naselja i izvangradinska obitavališta na području Kanfanara. Riječ je o gradinskim naseljima Komunski Krmed kraj Korenići, Gorinji Vrh zapadno od Maružini te o izvangradinskim naseljima Zad Glavice, Zgor Drage, Margarištak, Bataljevac, Zanetovac, Glavica Mali Žabnjak, Glavica južno od Jurovca te bivša Vrtačica kod Svetog Vetora. Na tim je nalazištima pronašao ostatke keramike te je naglasio da ih treba zaštititi od devastacije.

Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja u Puli, govorio je o novootkrivenim natpisima na glagoljici na Kanfanarštini, a taj se rad nadovezuje na rad pokojnog akademika Branka Fučića. Novi grafiti evidentirani su u crkvama svete Agate, svete Marije od Lakuća, svetog Antona i Svete Marije Magdalene. Uz to, Komšo je govorio i o arheološkim istraživanjima u Romuaoldovoj pećini, pećini Škandališta i Škrače – Komunski Krmed. U tim su pećinama pronadeni ostaci iz brončanog doba, neolita te kasnog i srednjeg paleolita. Kao najznačajnije valja izdvojiti ostatke kremene alatke neandertalaca iz srednjeg paleolita koje su stare oko 50 tisuća godina, dok je u Škraču pronadena keramika iz ranog neolitika, što je najsjevernija točka u unutrašnjosti Istre gdje su evidentirani takvi ostaci.

M. MEDIĆ – Glas Istre 29.09.2010.

 

By admin

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)