KANFANAR – Prolaz istarskog »ipsilona« ispod željezničke pruge Divača – Pula kod Kanfanara je zacijelo jedan od najsloženijih zahvata prilikom izgradnje ove prometnice. Graditelji naime namjeravaju izgraditi prolaz s dvije kolovozne trake bez zaustavljanja prometa prugom. Dodatni je problem blizina brojnih obiteljskih kuća. Brza cesta ovdje naime prolazi između Kanfanara i obližnjih Burića a mora se ukopati na nekim mjestima i do 16 metara. Prilikom miniranja prilaza podvožnjaka pruzi pojavile su se prve štete na okolnim kućama. Došlo je do napuknuća stropova, zidova i fasada a strahuje se da će nastradati i cistrene. Građani koji ovdje žive obratili su se svojoj općini. Općinska uprava je intervenirala kod izvođača radova pa je ovog vikenda na gradilištu boravili stručnjaci Seizmološkog zavoda Hrvatske kako bi utvrdili da li se miniranja obavljaju u granicama normale.

Budući da je gradilište osigurano građani su već angažirali sudskog vještaka za građevinarstvo i napravili elaborate šteta na svojim objektima. Ovog su vikenda upozorili izvođače radova da u slučaju nastajanja novih šteta namjeravaju zatražiti sudsku zaštitu. Smatraju da se štete mogu izbjeći ako se miniranja izvedu s manjim punjenjima iako bi to malo usporilo radove. Rekli su nam da bi željeli da se spor riješi na kulturan način, bez sudskih sporova te da su ponajviše zainteresirani da ne dođe do novih šteta jer veća miniranja tek slijede.

Štete i u Kraškoj jami kod Burića

Dosadašnjim načinom miniranja na podvožnjaku nezadovoljni su i u kanfanarskoj Udruzi za zaštitu i promicanje prirodnih i kulturnih zmanenitosti Kanfanarštine »Dvegrajci«. U blizini gradilišta nalazi se naime jedna od najljepših kraških jama u Istri, lako su graditelji »ipsilona« upoznati s time te su jamčili da se prilikom miniranja neće ništa desiti izvidom Speološkog društva »Istra« je utvrđeno da je došlo do napuknuća stijena i siga u jami. Prilikom probijanja trase graditelji su naišli i na nove jame ali su ih na brzinu zatrpali iako je bilo načelno dogovoreno da će se nova nalazišta ispitati. Jama kod Burića ima naime nekoliko uskih prolaza i speolozi vjeruju da je povezana sa još nekoliko kraških fenomena.

»Dvegrajci« nisu zadovoljni ni zaštitom pećine Pećinovac koja se nalazi u zoni čvorišta »ipsilona« kod Okreta. Na toj je lokaciji naime bilo predviđeno navođenje materijala, lako je to dogovorom sa »Bina Istrom« spriječeno na gornjem sloju pećine su skinute naslage zemlje i sada za kiša u nju prodire voda. U kanfanarskoj udruzi strahuju da će zimi led učiniti svoje te da će doći do oštećenja poćine u kojoj su nađeni ostaci boravka čovjeka iz brončanog doba. I »Dvegrajci« su zatražili zaštitu svoje općine koja je upozorila graditelje s njihovim primjedbama pa očekuju da se slični incidenti više neće ponavljati.

A. POKRAJAC – Glas Istre

By admin

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)