Sv. Margareta – Jural

Selo Jural ima svoje groblje unutar koga je crkva Sv. Margarete Antiohijske, zaštitnice rodilja. Crkva je (po A. Šonji) izgrađena koncem XII. st. Nepravilnog je pačetvorinastog oblika. Na pročelju su dva prozora u visini ulaznih vratiju a na vrhu je zvonik na preslicu sa dva zvona. Jarmovi na zvonima veoma su dotrajali i postoji velika opasnost da zvona padnu.

Unutar crkve je prelijepi drveni oltar koji je obojan i bogato ukrašen Oltar ima bočno po jedan drveni kip kako to u pravilu biva. Desno je muški lik sveca s turbanom na glavi koji rasteže rukama pergament (ne može se pročitati sadržaj). Lijevo je titular crkve, Sv. Margareta koja u ruci drži palmu – znak mučeništva. Na oltaru su postavljeni bazamenti na kojima su stilizirane glave anđela. Na njima su četiri stupa koji među sobom dijele prostor u tri dijela, središnji počasni prostor zauzima kip Nebeske Kraljice na tronu a u ruci joj žezlo. Desno je kip sveca (čini se isti kao i na boku oltara) dok je lijevo sv. Margareta. Gore u (. trokutu, Bog Otac širi ruke a na stranicama bočno sjede dva bradata muška lika. Bočno, u istoj liniji na kapitelima vanjskih stupova stoje dva anđela. Ploče na podu crkve govore da su neki Juralci pokopani u crkvi, dva u 18. st i jedan koncem 17. st.

Zapadno od Jurala, prema Finidi, spominje se u 11. st. crkvica Sv. Lovrenca na mjestu zvanom Sv. Križ kojemu se danas više ne zna mjesto.

Anton Meden