Sv. Marija od zdravlja, Brajkovići

To je, ako ne brojimo kapelu Sv. Petronile, najmlađa crkva u župi. Izgrađena je radi potrebe vjernika iz Kontrade i dođe nekako najbliže većini stanovnika. Nisu mi dobro poznati podaci ali tu su počeli i prvi ukopi pokojnika toga kraja jer im je groblje u Dvigradu (nekad zajedničko, kasnije ono u ruševinama crkve Sv. Petronile) bilo jako daleko pa je tu nastalo i današnje groblje. Kako vidimo, danas to groblje koje se i proširuje, ima novu kapelu sa lopicom te sa novouređenom crkvom i novim zvonima, sve zajedno lijepo izgleda.

Crkva je izgrađena 1852 godine, pri čemu se je koristio materijal crkve svetih mučenika Vetora i Korone koja se nalazila zapadno od sela Kurili a i danas mještani to mjesto zovu Sveti Vetor. Tu su crkvu, koja je bila još u dobrom stanju i u kojoj se ponekad i misilo (zapis iz 1801.) počeli koristiti razbojnici Da bi tomu došao kraj, crkva je srušena a materijal odvezen u Brajkoviće za izgradnju nove. Tako je sa tim materijalom došla i nadgrobna stela iz rimskog razdoblja koja je služila kao bazament oltaru, na kojoj je pisalo: D. M LAEVINIAE.C.F SABINAE. Nešto više te crkve nađe se u tragovima rimske keramike. Ta je ploča navodno postavljena blizu crkve u Brajkovići a po drugom izvoru, postavljena je u sjeverni zid crkve. Možda netko nešto o tome zna.

Crkva Majke Božje od zdravlja je jednobrodna građevina sa zvonikom na preslicu. Sa obe strane ulaznih vratiju nalaze se prozori, dok je za bolje svjetlo iznad vrati luneta kao i bočni prozori. Oltarna slika prikazuje Bogorodicu s Djetetom dok su ponize biskup (možda sv. Martin) a s druge strane svetac mučenik (moguće sv. Vetor).

Nedavno su na crkvi postavljena nova zvona a i čitav je kompleks oko crkve uređen te je za pohvaliti sve one koji su zaslužni za današnji izgled crkve i okoliša.

Anton Meden