Sv. Martin nad Limom

Priča govori da je sv. Martin putujući ovuda zastao da se odmori, zabio je svoj štap dolje u Dragi i time odredio granicu do kuda može doći more. Naravno da je to samo jedna vrlo stara priča kao što je još i starija crkvica Sv. Martina na vrhu istoimenog brda koju se može vidjeti iz svih krajeva župe.

Sv. Martin rodio se u Panoniji i postaje časnik u rimskoj vojsci, kao i njegov otac. Jednom je sreo prosjaka koji se neodjeven smrzavao pa je mačem odrezao dio svog plašta i zaogrnuo siromaha. Nedugo zatim sanjao je Krista zaogrnutog u njegov plašt. Odmah se krstio i prešao na kršćanstvo te postaje i biskupom. Obično biva prikazivan kao legionar na konju koji mačem reže svoj plašt kojim zaogrće siromaha dok je rjeđe prikazan kao biskup što je upravo slučaj kod ove naše crkve. Nažalost, čini mi se, negdje 60-tih godina prošlog stoljeća, drvenom kipu sv. Martina, otpiljena je i odnesena glava iz crkve od dosad nepoznatog počinitelja. Tih je godina, stariji koji se sjećaju 1965., porušena i sravnata sa zemljom mala crkvica Sv. Andrije iz XII. st, zaštitnika ribara od strane vlasti tadašnje općine Rovinj a nalazila se na sadašnjoj granici općine uz samo more na Limu. Njezinu sliku možete naći u knjizi Kanfanar i kanfanarština (pogrešno napisana, Sv. Nikola).

Svi povjesničari od kojih sam čitao govore o crkvi Sv. Martina kao vrlo staroj, međutim, nitko ne spominje stoljeće njezine gradnje. Sa sigurnošću znamo iz zapisa da se crkvu obnovilo 1879. godine i to je ona koju danas poznajemo, jednobrodnu sa malim zvonikom na preslicu i zvonom a bočno od vratiju su po jedno okno za svjetlo.

Sama je crkva izgrađena na najvišoj koti brda koje je bilo naseljeno u pretpovijesti a iz rimskog vremena pronađen je bazen i mnoštvo keramičkih ostataka. Pretpostavlja se da je ona sagrađena na mjestu bivšeg rimskog hrama boga Marsa. Vjerojatno je ona postojala u vrijeme kada je sv. Romualdo (sami početak drugog tisućljeća) boravio u špilji ponize s morske strane i da se u njoj mobo. Do sada se oko crkve nisu vršila istraživanja, kada se to mjesto bude istražilo tada ćemo i o crkvi doznati mnogo više.

Anton Meden

GPS kordinate lokacije: 45o07’29.15”N – 13o44’25.60”E