Sveti Duh – Korenići

Crkvicu Svetog Duha dao je sagraditi dvigradski kanonik Jure (Georgius) Korenić 1703. godine nakon što si je sagradio vlastitu kuću 1702. To je ujedno i prva kuća u budućem selu Korenići. Taj je kanonik bio zadužen da ubire desetine za dvigradsku crkvu a izgleda da je bio za te prilike veoma bogat i njegova imanja sezala su široko oko njegove kuće.

Sam titular crkve je veoma rijedak i u povijesti crkve posebno poštovan a iz straha i malo spominjan. Znamo da ga ne daj Bože netko opsuje, nema mu spasa jer se takav grijeh ne može oprostiti.

Crkvica je jednobrodna građevina, sa prednje strane iznad vratiju ima za ukras lunetu a iznad nje okrugli otvor za svjedo. Zvonik je na preslicu koji ima jedno zvono. Najvažniji detalj je oltarna slika na drvu koja prikazuje Majku Božju s apostolima na koje silazi Duh Sveti. Radujemo se što će se ove nedjelje na poseban način ovdje služiti sveta misa na čast Duha Svetoga.

Anton Meden