Crkvica sv. Antuna opata (Dvigrad)

Crkvica sv. Antuna opata nalazi se poviše Dvigrada jugoistočno od ulaza u grad. Ta je bratovštinska crkvica izgrađena u drugoj polovici XV. st (na oltarnoj je fresci netko izgrebao godinu 1486.). Oblikom je jednobrodna građevina izgrađena lijepo obrađenim kamenom u pravilnim redovima. Zvonik, od kojega je ostala samo baza, bio je na preslicu. Zid iza oltara oslikan je freskama rukom (po B. Fučiću) “šarenog Majstora” koji je dobio taj nadimak po svojoj paleti vrlo izrazitih i šarenih boja. Freske su raspoređene u četiri polja u kojima su sv. Martin i prosjak, nepoznati svetac, Bogorodica te lijevo svetac u habitu opata koji bi mogao biti i sv. Antun. U sredini iza oltara je prazan prostor, tu je stajao drveni kip sv. Antuna, rad istog majstora. Freske su veoma oštećene od ruku pastira koji su do ne baš tako davno, u crkvici držali ovce.

Anton Meden

GPS kordinate lokacije: 45o07’32.98”N – 13o48’48.23”E