Dvegrajci očistili Maklavun

SOŠIĆI – Udruga za očuvanje i promociju nasljeđa Dvegrajci organizirala je prošlog vikenda čišćenje jednog od najznačajnijih spomenika iz brončanog doba Istre kupolaste grobnice na brdu Maklavun. Prva takva grobnica pronađena na našem području mikenskog je tipa, slična onima kakve su se gradile u Grčkoj, a datira u razdoblje između 1500. i 1200. godine prije … Continue reading "Dvegrajci očistili Maklavun"