Baštija, gradinsko naselje ili torevi za stoku?

Na zaravanku ponad strme padine obrubljene stijenama gdje Draga oštro, nakon Parentina, skreće u lijevo prema Limu, pretpovijesni zidovi čine jednu od najčudnijih kod nas poznatih obzidanih pretpovijesnih mjesta. Sjeveroistočna strana ima stotinjak metara dužine dok ona jugozapadna oko osamdesetak. Sa tog se dominantnog mjesta, kao na dlanu, vide Parentin, Dvigrad i gradina Zad Glavice … Continue reading "Baštija, gradinsko naselje ili torevi za stoku?"