Kao što je uobičajeno za Dvegrajce i ove se godine krenulo u proljetnu akciju čišćenja. Za čišćenje se odabrala lokacija Kašteljira pošto su neki od izvora bili dobrahno zarasli kao i put koji vodi od izvora do stare makadamske ceste Vidulini – Barat.

Kako je i Dobrovoljno vatrogasno društvo imalo u planu prokrčiti protupožarni put od dna Drage do Kašteljira za akciju se odabrao isti termin tako da je na kraju sve završilo zajedničkim druženjem na Kašteljiru uz roštilj.