Zbirke pjesama

Čudesne nitiKolana besidKolana besid 2Vahalj do vahljaPod lumbrijonKolana besid 3Šaka smihaKolana besid 4I grota ima srceVrata dušeKolana besid 5

Čudesne niti

NASLOV: Čudesne niti
AUTOR: Marija Sošić
NAKLADNIK: Udruga za očuvanje i promociju nasljeđa – Dvegrajci – Kanfanar
UREDNICA I LEKTORICA: prof. Milica Kranjčić
RECENZENT: prof. Vlastimir Pavić
POGOVOR SAKRALNOG DIJELA: vlč. Milan Zgrablić
LIKOVNA OBRADA: Anton Meden
RAČUNALNA OBRADA: David Meden, Martina Čekić
DESIGN NASLOVNICE: Zoran Sošić
GODINA IZDANJA: 2003.
ISBN: 953-99301-0-3
BROJ STRANICA: 143
PODRUČJE: Zbirka pjesama
TISAK: Grafomat Rovinj
NAKLADA: 500 primjeraka

povratak


Kolana besid

NASLOV: Kolana besid
AUTOR: Skupina autorica
NAKLADNIK: Udruga za očuvanje i promociju nasljeđa – Dvegrajci – Kanfanar
RECENZENT, LEKTOR: Densi Kontošić, prog. ing.
UREDNICI: Denis Kontošić, Marija Sošić
POGOVOR SAKRALNOG DIJELA: vlč. Simon Kvaternik
NASLOVNICA: Josip Pogorilić
RAČUNALNA PRIPREMA: Alessio Sinožić
LIKOVNA OBRADA: Anton Meden
GODINA IZDANJA: 2005.
ISBN: 953-99301-2-X
BROJ STRANICA: 109
PODRUČJE: Zbirka pjesama
TISAK: Ježtisak
NAKLADA: 300 primjeraka

povratak


Kolana besid 2

NASLOV: Kolana besid 2
AUTOR: Skupina autorica
NAKLADNIK: Udruga za očuvanje i promociju nasljeđa – Dvegrajci – Kanfanar
RECENZENT: Nada Galant
UREDNICI: Nada Galant, Marija Sošić
PREDGOVOR I PREPJEC: Prof. Ante Matan
NASLOVNICA: Josip Pogorilić
LIKOVNA OBRADA: Anton Meden
GODINA IZDANJA: 2007.
ISBN: 978-953-99301-3-2
BROJ STRANICA: 94
PODRUČJE: Zbirka pjesama
TISAK: Tiskara NOVA Galižana
NAKLADA: 500 primjeraka
povratak


Vahalj do vahlja

NASLOV: Vahalj do vahlja
AUTOR: Marija Maretić
NAKLADNIK: Udruga za očuvanje i promociju nasljeđa – Dvegrajci – Kanfanar
RECENZENT: Vanesa Begić
FOTOGRAFIJE: Siniša Maretić
GRAFIČKA OBRADA: Grafika Režanci
GODINA IZDANJA: 2007.
ISBN: 978-953-99301-4-9
BROJ STRANICA: 100
PODRUČJE: Zbirka pjesama
NAKLADA: 500 primjeraka
povratak


Pod lumbrijon

NASLOV: Pod lumbrijon
AUTOR: Marija Sošić
UREDNICA: Milica Kranjčić
IZDAVAČ: Udruga za očuvanje i promociju nasljeđa – Dvegrajci – Kanfanar
RECENZIJA: Vanesa Begić, Ante Matan
LEKTURA I KOREKTURA: Sandra Piljan – Matan
LIKOVNA OPREMA: Josip Pogorilić, Ante Matan
RAČUNALNI SLOG: Alessio Sinožić
GODINA IZDANJA: 2008.
ISBN: 978-953-99301-5-6
BROJ STRANICA: 111
PODRUČJE: Zbirka pjesama
NAKLADA: 500 primjeraka
TISAK: Tiskara NOVA Galižana
povratak


Kolana besid 3

NASLOV: Kolana besid 3
AUTOR: Skupina autorica
NAKLADNIK: Udruga za očuvanje i promociju nasljeđa – Dvegrajci – Kanfanar
RECENZENT: Milica Kranjčić
UREDNICI: Marija Maretić, Marija Sošić
NASLOVNICA: Marija Maretić
FOTOGRAFIJE: Siniša Maretić
GODINA IZDANJA: 2009.
ISBN: 978-953-99301-6-3
BROJ STRANICA: 95
PODRUČJE: Zbirka pjesama
TISAK: Tiskara NOVA Galižana
NAKLADA: 500 primjeraka
povratak


Šaka smiha

NASLOV: Šaka smiha
AUTOR: Marija Sošić
NAKLADNIK: Udruga za očuvanje i promociju nasljeđa – Dvegrajci – Kanfanar
RECENZENT: Milica Kranjčić
UREDNICA: Marija Maretić
CRTEŽI: Anton Meden
RAČUNALNA PRIPREMA: Ivona Knapić, Alessio Sinožić
GRAFIČKO OBLIKOVANJE: Ana Jakelić – Tiskara NOVA
GODINA IZDANJA: 2010.
ISBN: 978-953-99301-7-0
BROJ STRANICA: 89
PODRUČJE: Zbirka pjesama
TISAK: Tiskara NOVA Galižana
NAKLADA: 400 primjeraka
povratak


Kolana besid 4

NASLOV: Kolana besid 4
AUTOR: Skupina autora
UREDNIK: Marija Maretić
NASLOVNICA: David Meden
IZDAVAČ: Udruga za očuvanje i promociju naslijeđa – Dvegrajci
POKROVITELJ: Općina Kanfanar
TISAK: Tiskara NOVA Galižana
GODINA IZDANJA: 2012.
ISBN: 978-953-7880-00-2
BROJ STRANICA: 99
NAKLADA: 400 primjeraka
povratak


I grota ima srce

NASLOV: I grota ima srce
AUTOR: Marija Sošić
UREDNIK: Milica Kranjčić
NASLOVNICA: David Meden
IZDAVAČ: Udruga za očuvanje i promociju naslijeđa – Dvegrajci
TISAK: Tiskara NOVA Galižana
GODINA IZDANJA: 2012.
ISBN: 978-953-99301-9-4
BROJ STRANICA: 93
NAKLADA: 500 primjeraka
povratak


Vrata duše

NASLOV: Vrata duše
AUTOR: Skupina autora
UREDNIK: Klara Putinja-Mataija
NASLOVNICA: David Meden
IZDAVAČ: Udruga za očuvanje i promociju naslijeđa – Dvegrajci
POKROVITELJ: Općina Kanfanar
TISAK: Ježtisak – Pazin
GODINA IZDANJA: 2014.
ISBN: 978-953-7880-02-6
BROJ STRANICA: 95
NAKLADA: 400 primjeraka
povratak


Kolana besid 5

NASLOV: Kolana besid 5
AUTOR: Skupina autora
UREDNIK: Marija Sošić, Marija Maretić
NASLOVNICA: Guerino Sošić
IZDAVAČ: Udruga za očuvanje i promociju naslijeđa – Dvegrajci
POKROVITELJ: Općina Kanfanar
TISAK: Ježtisak – Pazin
GODINA IZDANJA: 2014.
ISBN: 978-953-7880-03-03
BROJ STRANICA: 115
NAKLADA: 400 primjeraka
povratak