Neolit

Kanfanarština – Neolit

Škrbuštak

Najstariji neolitski ulomci keramike pronađeni su na gradini Škrbuštak (Darko Komšo i Marko Kalčić) čija se starost procjenjuju na oko 8 000 god. od sadašnjosti.

Limska gradina

Na području Limske gradine pronađeni su ulomci keramike iz razdoblja kraja neolita i eneolita.

Gradina sv. Martin

Slična se keramika spominje i na toj susjednoj gradini.