Malinska, (IKA) – U kongresnoj dvorani hotela Malin u Malinskoj, održat će se 30. i 31. siječnja te 1. veljače Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920 – 1999) pod nazivom “Az grišni diak Branko pridivkom Fučić”.

Skup organizira Općina Malinska – Dubašnica u suorganizaciji uglednih ustanova hrvatske znanosti i kulture Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenskog instituta iz Zagreba i Sveučilišne knjižnice u Rijeci. Prvoga dana skupa u sekciji “Vita opusque” održat će se predavanja “Zemlja prohodana, baština protumačena: hermeneutički rasponi Branka Fučića” (Tonko Maroević), “Moje uspomene na Branka Fučića” (Josip Bratulić), “Branko, Porat, Istra i ja” (Anđelko Badurina), “Fučićevi ‘Glagoljski natpisi'” (Stjepan Damjanović), “Branko Fučić – počasni doktor KBF-a Sveučilišta u Zagrebu (1983. – 1985.)” (Franjo Šanjek), “Branko Fučić kršćanin” (Marijan Jurčević), “Posadašnjenje povijesnih događanja i vjersko-teološka sastavnica u Fučićevoj izgovorenoj i pisanoj riječi” (Anton Bozanić), “Branko Fučić i izdavačka kuća Kršćanska sadašnjost” (Adalbert Rebić), “Akademik Branko Fučić u Samostanu Sestara Presvetog Srca Isusova u Rijeci” (Dobroslava Lucija Mlakić), “Kršćanski nazori Branka Fučića” (Anton Barbiš), “Branko Fučić i „ljevica” Hrvatskoga katoličkog pokreta” (Franjo Emanuel Hoško), “Branko Fučić i o. Vinko Fugošić: kako je rivalstvo postalo prijateljstvo…” (Gordana Gržetić), “Branko Fučić i crtice iz njegova koordinatnog sistema” (Marija Stela Filipović), “O pjesnikovanju Branka Fučića” (Jadran Zalogar), “Gaštronomija grišnoga fra Karla” (Milana Međimorec), “O hodoljublju Branka Fučića i njegovu poimanju kulturnog krajolika” (Drago Roksandić), “Otok Krk u Fučićevu životu i stvaralačkom opusu” (Josip Žgaljić), “Kastav u znanstvenom opusu Branka Fučića” (Branko Kukurin), “Fučićevo djelovanje na Kanfanarštini” (Anton Meden), “Iz rada na cjelokupnoj bibliografiji Branka Fučića” (Ivan Botica – Tomislav Galović).

U subotu, 31. siječnja u 10 sati u Sveučilišnoj knjižnici u Rijeci bit će otvorena izložba o Branku Fučiću i predstavljanje prigodnog zbornika, a skup će nastaviti rad istoga dana u Malinskoj u poslijepodnevnim satima.

U sekciji “Ars historiaque” održat će se predavanja “Iz pisem Branka Fučića Francetu Steletu” (Alenka Klemenc), “Prapovijest u terenskim izvješćima Branka Fučića” (Klara Buršić-Matijašić), “Ranokršćanska baština Fučićeva zavičaja” (Ranko Starac), “Ranokršćanski kompleks sv. Marka u Baški na Krku” (Nino Novak), “‘Međurazdoblje’ u opusu Branka Fučića: primjer sarkofaga iz Bala” (Ivan Basić), “Terra incognita romanike: crtice iz romaničke sakralne arhitekture na sjevernojadranskim otocima” (Miljenko Jurković), “Tri romanička trikonhosa” (Pavuša Vežić), “Graditeljstvo Dubašnice u razdoblju renesanse” (Marijan Bradanović), “Crtice iz kasnosrednjovjekovne povijesti Fučićeva rodnog kraja – Dubašnice” (Petar Runje) i “Doprinos akademika Branka Fučića odgonetci povijesnih i povijesno-umjetničkih odrednica liburnijskih komuna” (Vesna Bauer Munić).

U sekciji “Slavistica et Croatistica” održat će se predavanja “Prinosi Branka Fučića hrvatskoj filologiji” (Sanja Zubčić), “Morfosintaktička obilježja najstarijih hrvatskih epigrafskih glagoljičkih tekstova” (Amir Kapetanović), “Jezik hrvatskoglagoljskih natpisa i grafita” (Milan Mihaljević – Sandra Sudec), “Proper Names in Branko Fučić’s Inscription and Graffiti Material and in Liturgical Manuscripts” (Margaret Dimitrova), “Biblijski citati na hrvatskoglagoljskim natpisima” (“Johannes Reinhart), “Glagoljski kulturni i povijesni mifologem u europskom kontekstu” (Olga Akimova), “Legenda o svetom Antunu Opatu (Svetom Antunu od praščića) u hrvatskoglagoljskoj književnosti” (Vesna Badurina-Stipčević), “Nova identifikacija fragmenata rukopisa i hrvatskih glagoljskih knjiga, 14. do 15. st.”(Anatolij A. Turilov), “Kajkavski utjecaj u 2. novljanskom brevijaru” (Marinka Šimić), “Zapisi na hrvatskoj ćirilici u matičnim knjigama zapadno od Krke” (Marko Rimac – Ivan Botica).

U sekciji “Etnographica et alia” održat će se predavanja “Etnološka sastavnica Fučićevih istraživanja” (Jelka Vince Pallua), “Brankov bestijarij Terrae incognitae” (Antonija Zaradija Kiš), “Apsyrtides i njihovo runo” (Maja Pasarić), “Fučićev Jure ki načinja ruke ili krsnik kao iscjelitelj” (Evelina Rudan Kapec) i “Jezik Grdoselske kronike i Fučićeva prijevodna rješenja” (Vinko Kovačić).

Predavanje “Latinska epigrafija otoka Krka” Mirjane Matijević Sokol otvorit će rad sekcije “Scientiae auxiliares historiae et alia”. Ostala predavanja ove sekcije bit će “Heraldičko stvaralaštvo Branka Fučića” (Franjo Velčić), “Inventarizacija staroga knjižnog fonda u samostanskim knjižnicama na Kvarneru” (Damir Sabalić), “Inventari pokretnih kulturnih dobara samostana franjevaca trećoredaca na Krku” (Gordana Sobota Matejčić) i “Neke primjene Fučićeve metodologije u jednom internetskom prikazu hrvatske glagoljske baštine” (Darko Žubrinić).

Posljednjeg dana znanstvenog skupa, u nedjelju 1. veljače predavanja će se također održati u više sekcija. U sekciji “Ars historiaque” prvo predavanje “Grafične predloge v srednjeveškem stenskem slikarstvu Istre” će održati Janez Höfler, a potom slijede “Zidne slike u crkvi Sv. Martina u Lovreču (Istra): nove spoznaje na tragu Fučićevih opažanja” (Nikolina Maraković), “Otkrivanje fresaka u crkvi Sv. Prima i Felicijana u Čirkotima kod Završja” (Radovan Oštrić), “Judin poljubac: analiza i datacija vojne opreme” (Dolores Čikić), “Insipiens iz Berma i prikazi lude u kasnom srednjem vijeku” (Milan Pelc) i “Crkva sv. Marije u Bermu: etičko i retoričko „čitanje” fresaka” (Marija-Ana Dürrigl).

Anica Nazor održat će prvo predavanje “Doprinos Branka Fučića istraživanju glagoljskih natpisa” u sekciji “Epigraphica glagolitica Fučićiana”, a potom slijede izlaganja “Branko Fučić i Bašćanska ploča” (Tanja Kuštović – Boris Kuzmić), “Paleografske smjernice glagoljske epigrafike u znanstvenom djelu Branka Fučića” (Mateo Žagar), “Posljednji otkriveni glagoljski natpisi u Vinodolu” (Vladimir Sokol), “Doprinos dr. Branka Fučića istraživanju grafita” (Lada Prister) i “Doprinos akademika Branka Fučića proučavanju glagoljske baštine grada Senja” (Blaženka Ljubović).

U nastavku rada, u sekciji “Ars historiaque” bit će predstavljena slijedeća izlaganja “Zidne slike BDM na Božjem Polju kraj Vižinade” (Željko Bistrović), “Ciklus zidnih slika u svetlovrečkoj crkvi sv. Blaža” (Lavinia Belušić), “Branko Fučić i ikonografija: prozorska ruža na portalu župne crkve u Omišlju” (Marina Vicelja-Matijašić), “Oltar Ružarice u Plominu” (Vlasta Zajec), “Novosti o krčkoj slikarskoj baštini 17. i 18. stoljeća” (Nina Kudiš Burić), “Dva raspela iz 17. i 18. stoljeća iz Cresa i Malog Lošinja” (Damir Tulić).

Posljednja predavanja na skupu nakon kojih je zatvaranje održat će se u sekciji “Slavistica et Croatistica”: “Die Chrysostomos-Homilien in der glagolitischen Tradition” (Christian Hannick), “Glagoljski spomenici Emauskoga samostana u Pragu” (Václav Čermák), “Drugi rukopis je hrvatskog pisca Juraja Ćrpića?” (Svetlana O. Vialova), “Kukuljevićev glagoljski epitaf ‘zahvalni sin svome otcu'” (Anica Vlašić-Anić) i “Transliteriranje s glagoljice i na glagoljicu” (Jasna Vince).

30.01 – 01.02.2009 | IKA N – 109159/1

By admin

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)